Mika Taanila

Muistikatko / Blackout

Hämeenlinnan taidemuseo
30.10.2015–6.3.2016

Ars Fennica 2015

Ars Fennica

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö on perustettu vuonna 1990 edistämään suomalaista kuvataidetta ja avaamaan sille uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Säätiö myöntää ARS FENNICA -palkinnon kuvataiteilijoille tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta työstä.

Palkinnonjako tapahtuu kahdessa vaiheessa. Säätiön asettama palkintolautakunta nimeää ehdokkaat ja kutsuu kansainvälisen taideasiantuntijan valitsemaan palkinnonsaajan ehdokkaiden joukosta. Palkinto on suuruudeltaan 40.000 €. Palkintoon kuuluu myös näyttely ja e-kirja.

Esipuhe

Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö Ars Fennicalla on ilo esitellä vuoden 2015 Ars Fennica- palkinnon saaneen Mika Taanilan tuotantoa esittelevä näyttely ”Muistikatko” Hämeenlinnan taidemuseossa 30.10.2015–6.3.2015.

Mika Taanila on suomalainen elokuvantekijä ja kuvataiteilija, jonka laaja tuotanto sijoittuu dokumentin, kokeellisen elokuvan ja kuvataiteen välimaastoon. Hänen teoksissaan liikutaan toden ja fantasian välillä ja ne käsittelevät usein utopioita, teknologian asemaa yhteiskunnassa sekä ihmisen ja koneen välistä suhdetta. Muistikatko- näyttelyssä myös muistaminen ja väärinmuistaminen nousevat keskeisiksi teemoiksi.

Ars Fennica palkinto on Pohjoismaiden suurin kuvataidepalkinto ja sen myöntää Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö. Sen tehtävänä on edistää kuvataiteen tunnettuutta, innostaa taiteilijoita heidän luovassa työssään ja avata heille uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Tätä tarkoitusta varten säätiö myöntää Ars Fennica -palkinnon ja järjestää palkinnon saaneen taiteilijan näyttelyn ja siihen liittyvän julkaisun. Palkinto myönnetään tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta työstä.

Ars Fennica ehdokkaat asettaa palkintolautakunta, mutta viimeisen valinnan tekee kansainvälinen alan asiantuntija. Tänä vuonna palkinnon saajan valitsi museonjohtaja ja kuraattori Charles Esche, joka teki päätöksensä tutustumalla taiteilijoihin ja heidän teoksiinsa.

Kiitän kaikkia, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa Ars Fennica 2015 -näyttelyä ja siihen liittyviä julkaisuja. Erityiskiitos julkaisun laajasta ja asiantuntevasta artikkelista professori Erkki Huhtamolle.

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin taiteilijalle itselleen. Tervetuloa tutustumaan Mikan Taanilan ainutlaatuiseen taiteeseen!

Leena Niemistö
Palkintolautakunnan puheenjohtaja

Ars Fennica -palkinto
Charles Eschen lausunto

Viiden ehdokkaan joukosta Mika Taanila on parhaiten vakuuttanut minut teoksillaan, joissa hänen ideansa ovat saaneet täysipainoisen toteutuksen. Hän on työskennellyt suurella antaumuksella poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tiedostavana taiteilijana, ja hänen videoteoksensa ovat sekä tietyn ajan ja paikan dokumentteja että ilmaisuvälineitä, joilla tutkitaan käsitteitä "hyvä" ja "paha" yhteiskunta. Mika on tarttunut moniin nykyajan demokraattisen, eurooppalaisen yhteiskunnan perustaviin kysymyksiin ja pohtii niitä konservatismin, suvaitsevaisuuden ja valtion määräysvallan kannalta. Hänen lähestymistapansa ei ole koskaan retorinen eikä abstrakti, vaan konkreettinen ja täsmällinen. Hänen teostensa kautta yleisö saa mahdollisuuden tarkkailla, kuinka yhteiskunnan kollektiivinen mielipide muodostuu ja miksi sen muodostumisprosessi on merkityksellinen.

Valintapäätöksen tekeminen oli vaikeaa, koska jokaisella ehdokkaalla on tiettyjä ominaisuuksia, joiden vuoksi olisi perusteltua antaa palkinto juuri hänelle. Lopulta päätin kuitenkin antaa Ars Fennica -palkinnon sille taiteilijalle, jolla on mielestäni kaikkein täysimittaisin tuotanto, ja joka on onnistunut tuomaan teostensa intentiot lähimmäksi niiden toteutusta. Tästä ratkaisevasta syystä haluan ojentaa palkinnon Mika Taanilalle.